Strona główna

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla opiekunów/wychowawców/asystentów, dyrektorów przedszkoli oraz przedszkolaków, pod nazwą

PRZEDSZKOLE TALENTÓW

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 maja 2022 r. do 30 października 2022 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole talentów” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz